PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU

[ ] Souhlasím s tím, že Henkel ČR a Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Německo (společně „Henkel“) mohou zpracovávat moje kontaktní údaje, které jsem případně poskytl/a společnosti Henkel, obsah a další okolnosti mojí elektronické komunikace se společností Henkel, jako jsou kontaktní formuláře nebo e-mail, moje používání webových stránek společnosti Henkel, údaje o mé účasti na online školení společnosti Henkel, aktivity na stránkách sociálních médií společnosti Henkel (v blozích, na fanouškovských stránkách Facebooku atd.) za účelem reklamy (poštou, v prohlížeči, v aplikaci a jak je uvedeno níže, pokud poskytnete další souhlas), poskytování technického poradenství, jako je používání produktů nebo technologií, průzkum trhu a poskytování online služeb, jako je eLearning, komunikace týkající se webinářů v souvislosti s událostmi vztahujícími se k průzkumům.

Pro dosažení vybraných účelů může Henkel zkombinovat výše uvedené údaje s jinými údaji, které o vás Henkel legálně shromáždil například z tomboly nebo jiných internetových aktivit, a analyzovat údaje za účelem přípravy příslušných reklamních opatření a souhlasím s tím, že Henkel může předat GFK mé osobní údaje (uvést správnou společnost a adresu) za tímto účelem: spárování a aktualizace kontaktních adres.

Dále souhlasím s tím, že mě Henkel může kontaktovat, aby mě informoval o výrobcích a službách a dalších nabídkách od Henkel Beauty Care Range pro značku STMNT Grooming Goods prostřednictvím [ ] electronické pošty (e-mail, sms, mms, rychlé zprávy); [ ] telefonu.

Více informací o tom, jak Henkel zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně údajů.

Svůj souhlas můžu kdykoli odvolat s účinností do budoucna kliknutím na příslušný hypertextový odkaz uvedený buď v e-mailu potvrzujícím můj souhlas, nebo v prohlášení o ochraně údajů.

Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.